I dessa tider behövs du, din talang och din kärlek extra mycket! Det är så viktigt att du börjar ta eget ansvar för ditt liv, din hälsa och ditt välmående. Bli inte avskräckt av de orden. Tvärtom, för det finns hjälp att få om du behöver. Massor av hjälp, i form av människor som jobbar utifrån sitt HJÄRTA. Ta tillbaka makten över din kropp och din hälsa! Var medveten om att du är så oerhört mycket kraftfullare än vad du tror och att du bär på så många svar inom dig, om du bara börjar lyssna till din magkänsla och hjärtats vägledning. Då kan du börja göra en förändring. En förändring som världen behöver. En förändring som du är en del av.

Du behöver inte jobba med hälsa för att göra förändring. Verkligen inte! Vi alla behövs. Vi alla har vårt syfte här på jorden. Vi alla har en viktig uppgift. Du behövs för att skapa en helhet. Du är viktig! Oavsett vem du är eller vad du gör, så kan du bidra. Det kan vara så enkelt som att ge en främling ett leende eller en genuin komplimang. Det blir ringar på vattnet, av positivitet och kärlek. Du kan göra din del, du kan bidra. Genom att lyssna, att på riktigt lyssna, till en vän som behöver lätta sitt hjärta. Eller att bara fråga en uppriktig fråga om hur hon eller han mår. Du kan ge så mycket kärlek genom att ge av din tid. Stanna upp, se barnen, lyssna på dem vad dem säger utan att ta upp telefonen. Var närvarande och ge dem ett leende och kanske en kram. En sådan liten och enkel handling kan förgylla en hel dag. Din uppmärksamhet, din tid och ditt leende kan ge så oerhört mycket för en annan människa. Glöm inte dig själv, ge till dig själv med! Gör det du kan. Ta även ditt ansvar för ditt eget liv. Agera om det behövs, förändra, tala ut eller stå upp för dig själv eller någon annan. Visa eller uttryck din kärlek till någon du älskar. Alla de där små sakerna du gör bidrar till något. Om du kunde se det ur ett större perspektiv skulle du se hur de för med sig ringar på vattnet som sedan bara sprider sig vidare ut på det oändligt stora havet. Även om saker är svåra så välj att fokusera på det positiva. Även om du upplever en avsaknad av något så känn tacksamhet för det du har. Uppmärksamma livets fina stunder. Om vi alla gör detta, så kommer vi kunna förändra världen.

Jobbar du med människor? Är du en av dem som hjälper andra med att förbättra sin hälsa och sitt välmående? Du behövs mer än någonsin! Du som fokuserar på att hjälpa människor att stärka sitt immunförsvar på olika sätt. Oavsett om du kallar dig terapeut, pt, coach, hälsopedagog, psykolog, sköterska, vårdare, läkare, instruktör, rådgivare, medium, ljusarbetare eller vad du än kallar dig själv. Du som jobbar utifrån HJÄRTAT för människors hälsa och välmående, vare sig det är på insidan eller utsidan. Du behövs för att samverka och hjälpas åt.

Tillsammans bildar vi en holistisk grupp, där vi täcker hela människans välmående. Vi som fokuserar holistiskt på att stärka och läka människan fysiskt, psykiskt, känslomässigt och andligt. Där man stärker upp alla delar. Där man jobbar andligt med att höja sin energi så att man skyddar sig energimässigt och på köpet får man en högre medvetenhet som gör att man kan följa sin egen magkänsla och vägledning. Vi måste fokusera på detta och inte gå ner oss. Vi måste vara ljuset som lyser upp människors väg framåt i mörkret. Vi måste vara de trygga och grundade vägvisarna för mänskligheten som är oroliga och lite bortirrade just nu. Ju fler som följer oss, ju fler hittar till ljuset och på så sätt kan vi kollektivt förändra världen, det är jag helt säker på. Låt oss inte tappa oss själv i all oro och i allt mörker som finns. Låt oss fokusera på det ljusa, på det positiva, på det som stärker och utvecklar. Låt oss visa vägen för dem som är behov av hjälp, låt oss tillsammans skina vårt ljus och fylla världen med kärlek, stärkt hälsa och en högre medvetenhet.

Jorden och mänskligheten behöver just dig just nu! Vad kan du göra? Hur kan du bidra? – Gör något utifrån hjärtat, något av ren kärlek, då bidrar du till en bättre värld! Tack för att du finns och tack för att du hjälper till!

All kärlek!

/Elin Pehrsson